Udruge sve sličnije tvrtkama

Udruge sve sličnije tvrtkama

U današnje vrijeme, biti zakonski predstavnik udruge znači i preuzimanje sve većih odgovornosti za pravilan rad Udruge. Osim Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, udruge su okružene i ostalim zakonima ovisno kojom djelatnošću se bave. Tako na primjer, ako se udruga bavi prodajom, podliježe Zakonu o trgovini, ako organizira izlete, Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ako se bavi sportom, Zakonu o sportu, ako ima osobu u radnom odnosu, Zakonu o radu, ako dođe do sporova unutar Udruge, Zakona o mirenju, ako ima volontere, Zakonu o volontiranju i dr.

Do sada, udruge su mogle odlukom Porezne uprave, prelaskom granice od 230.000 kn ili dobrovoljnom odlukom postati obveznikom poreza na dodanu vrijednost. Od ove godine, uvođenjem mogučnosti da se udruga bavi gospodarskom djelatnošču, udruga može postati i obveznikom poreza na dobit, s čime automatski postaje i mali obveznik fiskalizacije.

Prema Zakonu o udrugama, uvela se novina koja se odnosi na zatvaranje udruge, odnosno postupak likvidacije. Pokretanjem postupka likvidacije, ovlasti predsjednika i ostalih ovlaštenih osoba za zastupanje, prestaju postojati. Tada, sve ovlasti ima likvidator, a uz naziv udruge se dodaje tekst, „u likvidaciji“.

Do sada, dužnost predaje financijskih izvještaja je imala samo udruga u dvojnom knjigovodstvu, a od sada, tu obvezu ima i udruga koja je u sustavu jednostavnog knjigovodstva. Još jedna od novina je, i javna objava godišnjih financijskih izvještaja na stranicama Registra neprofitnih organizacija, s čime će svaka osoba imati u uvid financijsko poslovanje udruge.

Tvrtka je od osnivanja u sustavu poreza na dobit, i mali obveznik fiskalizacije. Obveznikom PDV može postati dobrovoljno, odlukom Porezne uprave, ili prelaskom 230.000 kn prihoda. Prilikom zatvaranja, provodi postupak likvidacije, a obavezna je sastavljat godišnje financijske izvještaje koji su javno objavljeni u Sudskom registru.

Između tvrtke i udruge je sve manje razlika, a sve više sličnosti.

Autor: Ivana Ožegović

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.