Udruge okružene zakonima

Udruge okružene zakonima

Većina je upoznata s time da je 01.10.2014.godine stupio na snagu Zakon o udrugama, s kojim su sve udruge dužne do 30.09.2015.godine izmjeniti svoje Statute. Udruga koja to ne učini u zadanom roku, odlukom nadležnog ureda biti će stavljena u postupak likvidacije.

Drugi zakon za udruge, stupio je na snagu s 01.01.2015.godine, a odnosi se na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, s kojim dosadašnja Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija prestaje važiti. Novim zakonom, propisane su poslovne knjige koje su udruge dužne voditi, ovisno da li su u sustavu jednostavnog ili dvojnog knjigovodstva. Novost je, i da će udruge u sustavu jednostavnog knjigovodstva biti dužne sastavljat godišnji financijski izvještaj, koji će biti javno objavljen putem Registra neprofitnih organizacija.

Udruga je pravna osoba, i kao takva može poslovati kao tvrtka, ali je ograničena zakonima, ovisno s kojom vrstom djelatnosti se bavi. Tako da za udrugu ne vrijede samo doneseni zakoni (Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakon o udrugama), već i Zakon o trgovini, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o humanitarnoj pomoći i dr.

Ono što je bitno napomenuti je to da se udruga ne smije baviti djelatnostima koje nisu navedene u Statutu. Stoga, prilikom izmjena Statuta obratite pažnju čime se Vaša udruga sve bavi ili se planira baviti, kako zbog toga ne bi snosili novčanu kaznu, jer stupanjem na snagu dvaju novih zakona , uz udrugu, novčanu kaznu dobiva i zakonski predstavnik.

Sada, imati udrugu znači i preuzimanje velike odgovornosti.

Autor: Ivana Ožegović

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.