Većina smatra da je naknada za prijevoz s posla i na posao isto što i loko vožnja, ali zapravo radi se o dva potpuno različita pojma čija tumačenja donosimo u nastavku.

Tko ima pravo na spomenute naknade?

Samo osobe koje su zaposlene u neprofitnoj organizaciji.

 1. NAKNADA ZA PRIJEVOZ S POSLA NA POSAO

Zakon o radu ne propisuje pravo radnika na naknadu već ono može biti regulirano odlukom poslodavca, ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, koji bi trebali definirati sljedeće:

 1. dokumente kojima zaposlenik dokazuje troškove prijevoza
 2. način isplate
 3. minimalnu udaljenost mjesta stanovanja do neprofitne organizacije i dr.

Prema Pravilniku poreza na dohodak, naknada za prijevoz s posla i na posao mora biti u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. (vjerodostojnom ispravom smatraju se i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama, prema članku 5. St.2. r.br. 29. i r.br. 30. i st. 26  Pravilnika o porezu na dohodak). Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

Zaposlenici koji cijeli mjesec nisu radili odnosno koji su cijeli mjesec proveli na bolovanju ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu,  prema čl.5.st.31. Pravilnika o porezu na dohodak,  nemaju pravo na noporezivu mjesečnu isplatu naknade.

 1. LOKO VOŽNJA

Loko vožnja odnosno upotreba privatnog automobila u službene svrhe je gradska vožnja do 30km od sjedišta neprofitne organizacije koju zaposlenik koristi kako bi obavio poslove vezano uz neprofitnu organizaciju.

Kod korištenja loko vožnje, zaposlenik je dužan voditi evidenciju na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

 1. osnovni podaci (ime i prezime zaposlenika, marka i registracija vozila)
 2. datum i vrijeme
 3. početnu i završnu kilometražu
 4. broj prijeđenih kilometara
 5. odredište
 6. svrha

Loko vožnja pokriva sve troškove održavanja (servis) i benzina, a zaposleniku se plaća 2kn/km, koje je

moguće isplatiti u gotovini ili na tekući račun. Svaki mjesec, zaposlenik dostavlja evidenciju za prethodni mjesec s priloženim računima za gorivo.

ZAKLJUČAK

Osnovna razlika između dva spomenuta pojma nalazi se u tome što se loko vožnja koristi za potrebe obavljanja poslova koji su vezani uz neprofitnu organizaciju od njezinog sjedišta do npr.nekog dobavljača i natrag, dok se naknada za prijevoz s posla i na posao odnosi na putovanje zaposlenika od svojeg prebivališta do posla i obrnuto.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

Tumačenja naknade za prijevoz s posla i na posao, i loko vožnje

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.