Skraćeni postupak prestanka postojanja neprofitne organizacije u praksi

Kada se može provesti?

 1.  kada Skupština donese odluku o prestanku postojanja udruge,
 2. kada je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,

3, kada je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge

Koji su uvjeti?

 1. Odluka Skupštine o prestanku postojanja neprofitne organizacije
 2. Da većina članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje,
 3. Da su ispunjene sve obveze udruge (npr.da ne postoje dugovanja prema dobavljačima),
 4. Da je preostala imovina udruge raspodijeljena sukladno statutu i Zakonu. (U članku 53., Zakona o udrugama navodi se da udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama već predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu. Udruga koja je financirana iz javnih izvora u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s predajom imovine sukladno Statutu, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge).

Koje su mane skraćenog postupka?

Mana postupka je da članovi koji su dali izjavu pred javnim bilježnikom solidarno odgovaraju za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz Registra udruga čime udruga prestaje postojati.

Koji su troškovi?

 1. Javni bilježnik (cca 50,00 kn po potpisu)
 2. Biljezi 70,00 kn

Postupak:

 1. Odluka Skupštine o prestanku postojanja udruge
 2. Podmirenje nepodmirenih obaveza
 3. Izjava pred javnim bilježnikom
 4. Podnošenje nadležnom uredu Izjave i Zahtjeva za upis promjena u Registar udruga
 5. Rješenje nadežnog suda o prestanku postojanja neprofitne organizacije
 6. Zatvaranje računa u banci

Udruga nije obvezna prijaviti prestanak djelovanja Registru neprofitnih organizacija.

Neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra, a obavijest o tome Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.

Koje su prekršajne odredbe?

Prema članku 54., Zakona o udrugama, novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se udruga ako nastavi s djelovanjem nakon što je doneseno rješenje o brisanju udruge iz Registra udruga, temeljem zahtjeva za upis prestanka postojanja u skraćenom postupku.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.