Ivana Ožegović - Savjetnica Udruga - Seminari i edukacije

EDUKACIJE

_
  1. Jednostavno knjigovodstvo za udruge (u suradnji s Udruga.hr)
  2. Dvojno knjigovodstvo za neprofitne organizacije

Mogućnost edukacije putem on-line aplikacija.

SEMINARI

_
  1. Poslovanje sportskih klubova
  2. Udruge u gospodarskoj djelatnosti
  3. Poslovanje neprofitnih organizacija
  4. TOP30 odgovara na pitanja (u suradnji s Udruga.hr)

Mogućnost angažiranja predavača (cijena prema dogovoru).