Porezni nadzor u neprofitnoj organizaciji

Kao i kod trgovačkih društava, obrta, postoji mogućnost poreznog nadzora i kod neprofitnih organizacija, i to kada se u slučaju pretplate PDV-a zatraži povrat ili je netko podnio prijavu da npr. neprofitna organizacija ne podmiruje svoje obaveze prema određenom dobavljaču.

Porezni nadzor naglasak ima na utaju poreza i to kroz:

 1. Ispravno obračunavanje plaća, drugog dohodka, stipendija i dr.
 2. a) Plaće

Kod obračuna bitno je da podaci budu istovjetni kao i na Poreznoj kartici (prebivalište i osobni odbitak).

 1. b) Drugi dohodak

Ugovor o djelu je jednokratan posao odnosno posao ima svoj početak i kraj, npr. ličilački radovi.

Prilikom obračuna treba voditi računa o tome da NEMA osobnog odbitka.

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja doprinosa po Ugovoru o djelu.

Što se sve smatra autorskim djelom propisano je člankom 5. Zakonom o autorskim pravi i srodnim pravima. U toj se odredbi navodi da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako navedenim Zakonom nije drukčije određeno. Kod autorskog ugovora plaćaju se samo porez i prirez, što ga čini najpovoljnijim načinom isplate honorara.

 1. c) Stipendije

Neoporezive su do 1.600kn mjesečno, iznos koji prelazi se oporezuje.

 1. d) Nagrade

Godišnji neoporezivi iznos nagrada po osobi iznosi 20.000,00kn. Na iznos koji prelazi obračunavaju se doprinosi i porezi.

 1. Ispravnost  putnih naloga

Putni nalog sastoji se od tri dijela:

 

 1. Putnog naloga

Putni nalog ispunjava se prije putovanja od strane odgovorne osobe, koja putnika šalje na putovanje, a sadrži sljedeće podatke:

 1. Obračun putnog naloga

Obračun putnog naloga sastavlja po povratku putnika s putovanja.

 1. Izvještaj s putovanja

Putnik podnosi izvještaj s putovanja u kojem navodi ishod putovanja u nekoliko rečenica.

 

 1. Račune

Račun se može pravdati ako glasi na neprofitnu organizaciju, odnosno ako se prilikom kupovine zatraži R1 račun koji sadrži njezine podatke (naziv, adresa, mjesto i OIB).  Zabranjeno je podmirivanje troškova svojih članova, npr.plaćanje najma stana.

 1. Blagajničko poslovanje

Pojedine neprofitne organizacije imaju tzv. crnu blagajnu odnosno novac koji ne prikazuju u financijskim izvještajima. Poreznim nadzorom se ne može utvrditi pravo stanje, ali se mogu vidjeti neke nepravilnosti.

Kod  kotizacija, zbog nedovoljne informiranosti  neprofitne organizacije znaju spunjavati  uplatnice i isplatnice umjesto računa.

Kako postupiti?

Dostaviti traženu dokumentaciju, surađivati jer prema Općem poreznom zakonu, novčane kazne iznose od 2.000,00 kn do 200.000,00 kuna, i to za npr.:

 1. ako se ne stavi na raspolaganje tražena dokumentacija,
 2. ako se iskažu netočni ili neistiniti podaci i dr.

Problem?

Tumačenja zakonskih propisa mogu biti različita, stoga dobro proučite Zakone propise i Pravilnike.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.