Porezni aspekti zaposlenika u neprofitnoj organizaciji

PRIJAVA NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAV MIROVINSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Neprofitne organizacije su pravne osobe, i samim time istovjetni su propisi koji su definirani Zakonom o radu. Kako bi se radnik prijavio u radni odnos, osnovno polazište je da se neprofitna organizacija  prijavi kao obveznik u sustav mirovinskog osiguranja (obrazac M-11P, kopija Rješenja o upisu u Registar udruga i NKD djelatnost Državnog zavoda za statistiku), koje prijavu prosljeđuje Zavodu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko neprofitna organizacija posjeduje Fina certifikat ili ugovoreni knjigovodstveni servis potrebno je odnijeti i punomoć za aplikacije e-mirovinsko (postupak se nalazi na : https://lana.mirovinsko.hr/). U papirnatom obliku moguče je podnijeti do 3 (tri ) prijave zaposlenika.

PRIJAVA ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS

Isti dan moguće je podnijeti prijavu neprofitne organizacije i zaposlenika u radni odnos (Ugovor o radu, preslika osobne iskaznice, obrazac M-1p).

Ukoliko osoba koju neprofitna organizacija želi zaposliti ima zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca, mora zatražiti potvrdu od poslodavca kako bi se radni odnos mogao zasnovati.

Ako je osoba prijavljena na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) tada govorimo o dodatnom radu odnosno osoba se može kod drugog poslodavca prijaviti do 1,6 sati dnevno, a ako je prijavljena na nepuno radno vrijeme npr. 20 sati tjedno, prijava kod drugog poslodavca može biti na 20 sati tjedno.

Prvi poslodavac mora izdati potvrdu da je suglasan da se osoba prijavi i kod drugog poslodavca, te je potreban dogovor oko korištenja osobnog odbitka koji je naveden u poreznoj kartici zaposlenika, kao i potvrda kod kojeg poslodavca će biti arhivirana.

U nastavku ćemo pobliže objasniti pojam dodatnog rada. Naime,  prema članku 61. stavak 3. Zakona o radu zaposlenik koji radi u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje.

Prema članku 62. Zakona o radu, moguć je dodatni rad za zaposlenike koji rade nepuno radno vrijeme, odnosno zaposlenik čije je ukupno radno vrijeme kod više poslodavaca 40 sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno, samo ako su svi poslodavci s kojima zaposlenik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu suglasni.

NEOPOREZIVI PRIMICI ZAPOSLENIKA

Neoporeziva nagrada je u 2017.godini ograničena na 2500 kn na godinu, čime je izmijenjen porezni položaj zaposlenika koji su nagradu (božićnicu,regres) ostvarivali kod dva ili više isplatitelja.

Porezna uprava prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak može utvrditi da je zaposlenik ostvario primitak po osnovi godišnje nagrade u svoti koja prelazi dopušteni godišnji limit, tada dobiva obvezu plaćanja poreza na dio koji prelazi godišnju neoporezivu svotu. Poreznu obveza se može utvrditi zaposleniku ili poslodavcu jer oboje solidarno odgovaraju za porez iz plaće.

ISPLAĆIVANJE SPORTSKIH STIPENDIJA

Ukoliko neprofitna organizacija u ovom slučaju sportski klub sukladno propisima Zakona o sportu želi zaposleniku (kategorizirani sportaš) isplaćivati sportsku stipendiju, nadležno tijelo mora donijeti odluku i s zaposlenikom sklopiti Ugovor o sportskoj stipendiji.
Kod isplaćivanja sportske stipendije ne postoji obaveza obračuna kao da se radi o plaći u naravi. Neoprezivi dio sportske stipendije iznosi mjesečno 1.750,00 kn te isplata ne mora biti na žiro račun zaposlenika.

Neprofitna organizacija mora zatražiti potvrdu od zaposlenika da ne prima ili prima sportsku stipendiju i od nekog drugog. Ukoliko zaposlenik prima mjesečnu sportsku stipendiju u neoporezivom iznosu od 1.750,00 kn od npr. grada, a neprofitna organizacija mu želi također isplatiti mjesečnu sportsku stipendiju u iznosu od 500,00 kn, tada na iznos mjesečne sportske stipendije mora obračunati porez i prirez.

PLAĆA U NARAVI

Plaća u naravi je sve ono što zaposlenik prima od neprofitne organizacije za korištenje u privatne svrhe (najam stana, plaćanje prehrane u restoranu, parfem i dr.) Pojam plaće u naravi podrazumjeva neto iznos, dok sve poreze i doprinose snosi neprofitna organizacija.

Napomena:

a) Dodatan rad se nemože sklopiti s postojećim poslodavcem.
b) Kod zapošljavanja osobe na neodređeno vrijeme koja je mlađa od 30.godina, sljedećih 5.godina poslodavac je oslobođen od plaćanja doprinosa na plaću (zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i zapošljavanje).
c) Ako zaposlenik koristi službeni auto u privatne svrhe, koji je neprofitna organizacija kupila na leasing, tada se 20% iznosa ukupne leasing rate tretira kao neto plaća.

Autor: Ivana Ožegović
Izvor: Časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.