Osim kantina, koje su samo za članove udruge, amaterskim sportskim udrugama dozvoljeno je i obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Jedna od osnovnih razlika između kantine i ugostiteljske djelatnosti je prijava gospodarske djelatnosti Poreznoj upravi, kao i ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta.

Napomena

Provjeriti da li je ugostiteljska djelatnost navedena u Statutu, ako nije, napraviti dopunu Statuta. Udruga ne smije obavljati djelatnost koja nije navedena u Statutu u protivnom će dobiti novčanu kaznu i odgovorna osoba, i udruga.

Prijavom gospodarske djelatnosti udruga postaje obveznik poreza na dobit, ali to ne znači da je automatski i u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Napomena

Od 2021.godine, stopa poreza na dobit iznosi 10% umjesto dosadašnjih 12% i koristi se izračun predujma poreza na dobiti za 2021.godinu.

Koji su uvjeti za dobivanje minimalnih uvjeta:

1. udruga mora biti registrirana kao amaterska sportska udruga
2. da ima pravo korištenja poslovnog prostora/objekta
3. da ugostiteljski objekt ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti
4. ispunjavanje ostalih uvjeta koji su propisani Zakonom

Kada su od nadležnog tijela dobiveni minimalno tehnički uvjeti te je prijavljena gospodarska djelatnost potrebno je i osigurati objekt za pravilno poslovanje odnosno:
1. Prijavom gospodarske djelatnosti udruga postaje mali obveznik fiskalizacije te je dužna imati fiskalnu blagajnu te pridržavati se ostalih stavaka Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i to:
– donijeti interni akt kojim će se propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora
– na naplatnom uređaju ili nekom drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme račun
2. Na ulazu u ugostiteljski objekt potrebno je istaknuti sljedeće:
– natpis s oznakom vrste ugostieljskog objekta
– radno vrijeme radnim, i neradnim danima
3. U objektu je potrebno:
– utvrditi normative
– istaknuti cjenik
– na vidnom mjestu istaknuti oznaku o zabrani konzumiranja alkoholnih pića ili drugih napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina

Udruge su se dužne pridržavati i ostalih odredaba drugih zakona i podzakonskih propisa, kao i ostali ugostitelji.
Povremeno, udruga može za vrijeme trajanja sajmova, manifestacija i sl. izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge uz odobrenje jedinice lokalne samouprave.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: Časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.