Udruga.hr logo

Zakonski propisi vezani uz zapošljavanje osobe jednako vrijede za tvrtke i neprofitne organizacije, oboje su pravne osobe. Samim time povlastice kojim poslodavac ima pravo na oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu odnosi se i na neprofitne organizacije.

Oslobođenja donosimo u nastavku:

  1. Kod zapošljavanja osobe koja ima manje od 30.godina, a koju poslodavac zapošljava po osnovi ugovora o radu sklopljenim na neodređeno vrijeme, a do dana sklapanja ugovora o radu, osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem, kroz razdoblje do pet godina dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice.

U navedenom razdoblju do pet godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu i to:

  • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%,
  • doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%,
  • doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

Napomena

Za korištenje olakšice ne postoji uvjet da je osoba bila prethodno prijavljena na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ-u), niti da li ima ili nema prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

  1. Kod prvog zapošljavanja osobe koja nema niti dan evidentiranoga mirovinskog staža, bez obzira na životnu dob, uz iznimku staža ostvarenog prema osnovi roditeljstva na koji pravo ima jedan od roditelja djeteta, poslodavac može koristiti olakšicu o ne plaćanju doprinosa na osnovicu (doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos z azapošljavanje).

Ukoliko osoba ima i samo dan staža po osnovi bilo kakvog primitka, poslodavac nema pravo na korištenje olakšice.

Napomena

Osoba treba od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO–a )pribaviti potvrdu iz koje je vidljivo da je zaposlenjem prvi put stekao status mirovinskog osiguranika. Olakšica se može koristiti bez obzira na vrstu ugovora o radu, a njeno vrijeme je ograničeno do godinu dana.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.