Jednostavno knjigovodstvo nakon 01.01.2015. godine

Jednostavno knjigovodstvo nakon 01.01.2015. godine

Ovisno o djelatnostima kojima se neprofitna organizacija bavi u svojem djelovanju koje je definirano Statutom time proizlaze i njezine obaveze sukladno zakonskim propisima.

Napomena

Neprofitna organizacija ne može obavljati djelatnosti koje nisu navedene u Statutu. Isto tako, niti jedna odluka nadležnog tijela neprofitne organizacije ne može “pobiti” ono što je definirano Statutom.

Jedna od mogućih obaveza neprofitnih organizacija je sastavljanje statističkog izvještaja OPZ-STAT-1 do 30.travnja 2020.godine putem internet aplikacije eporezna (potreban certifikat Financijske agencije).

POJAM

OPZ-STAT-1 je statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima odnosno prikazuje sve nenaplaćene račune koje je neprofitna organizacija izdala za prodanu robu ili pružene usluge u Hrvatskoj, prema državama članicama Europske unije i prema trećim zemljama, a nije naplatila do određenog datuma.

Također se prikazuju i sva nenaplaćena potraživanja koja su prijavljena u stečajnom postupku ili utužena. Ukoliko je za potraživanje naknadno ugovoren novi rok dospijeća, u tom slučaju se prikazuje samo onaj dio potraživanja koji je dospio prema novim ugovorenim rokovima.

OBVEZNIK

Neprofitna organizacija koja je u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV) odnosno koja prilikom izdavanja računa iskazuje PDV na svojim računima i time je upisana u Registar obveznika PDV-a.

PROPISI

Datum sastavljanja, sadržaj i rokovi dostave obrasca propisani su odredbama članka od broja 74. do broja 77.Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

ZA KOJI PERIOD SE PRIKAZUJU PODACI

U statističkom izvještaju za 2019. godinu neprofitna organizacija prikazuje samo datum 31. prosinca 2019. godine.  Sukladno tome, u statističkom izvješću kao datum ”nisu naplaćeni do” upisuje datum 31. prosinca 2019.

ROKOVI SASTAVLJANJA

Statistički izvještaj se prije sastavljao četiri puta godišnje, a poreznom reformom od 1.siječnja 2019.godine odlučeno je da se sastavlja jednom godišnje odnosno u tekućoj godini za prethodnu.

 

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: Časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.