Odbor za sport Udruga Glas poduzetnika

Odbor za sport bavi se predlaganjem reformi za poboljšanje uvjeta u sportsko-rekreacijskim centrima i njihovim aktivnostima.

Odbor za sport djeluje na lokalnoj i državnoj razini a bavi se predlaganjem poreznih reformi, zalaganjem za ukidanjem nameta, stvaranjem boljih uvjeta poslovanja pravnih subjekata kao što su teretane, rekreacijski i fitness centri, poliklinike za sportsku medicinu i drugi pravni subjekti koji doprinose zdravstvenom stanju građana.

U sklopu UGP-a, odbor će se baviti savjetovanjem, organizacijom edukacija i konferencija iz područja sporta, rekreacije, fitnessa i srodnih područja.

Članovi odbora:

  • Ivana Ožegović
  • Iva Kolacio Antonić
  • Petar Jurina
  • Dražen Oreščanin

Izvor: https://www.glaspoduzetnika.hr

Hrvatski