Novosti

Novosti u području poslovanja udruga

1. kolovoza 2017.
Savjetnik na telefonskim linijama za RIPUP

Savjetnik na telefonskim linijama za RIPUP

Ovim putem se želim zahvaliti RIPUP-u što sam i ove godine imala čast biti jedan od njihovih savjetnika na telefonskim linijama.
31. srpnja 2017.

Tumačenja naknade za prijevoz s posla i na posao, i loko vožnje

Većina smatra da je naknada za prijevoz s posla i na posao isto što i loko vožnja, ali zapravo radi se o dva potpuno različita pojma čija tumačenja donosimo u nastavku.
21. srpnja 2017.
Prvi put u časopisu RIPUP

Prvi put u časopisu RiPup

Ivana Ožegović piše prvi put za časopis RiPup
8. srpnja 2017.
Profesionalni sportaši kojima je sport osnovna djelatnost

Profesionalni sportaši kojima je sport osnovna djelatnost

Profesionalni sportaš može prijaviti samostalno obavljanje sportske djelatnosti koje spada u slobodna zanimanja, više o tome pročitajte u članku.
7. srpnja 2017.
Skraćeni postupak prestanka postojanja neprofitne organizacije u praksi

Skraćeni postupak prestanka postojanja neprofitne organizacije u praksi

Kada se može provesti? Koji su uvjeti? Koje su mane skraćenog postupka? Koji su troškovi? Pročitajte više u članku.
6. srpnja 2017.
Porezni nadzor u neprofitnoj organizaciji

Porezni nadzor u neprofitnoj organizaciji

Kao i kod trgovačkih društava, obrta, postoji mogućnost poreznog nadzora i kod neprofitnih organizacija, više o tome pročitajte u članku
Hrvatski