Novosti

Novosti u području poslovanja udruga

8. studenoga 2017.
Edukativna radionica za predstavnike udruga o poslovanju neprofitnih organizacija

Radionica za predsjednike i tajnike udruga

Edukativna radionica za predstavnike udruga o poslovanju neprofitnih organizacija
23. listopada 2017.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u neprofitnim organizacijama

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u neprofitnim organizacijama

Neprofitna organizacija, kao pravna osoba može zapošljavati osobe u radni odnos sukladno Zakonu o radu i tada vrijede isti propisi kao i kod zapošljavanja u tvrtkama.
16. listopada 2017.
Savjetovanje za sportske klubove u Rijeci

Savjetovanje za sportske klubove u Rijeci

22.10. (nedjelja) s početkom u 10h, u Rijeci (Sportski centar Start fun) održat će se savjetovanje za sportske klubove.
11. kolovoza 2017.
Prvo savjetovanje za sportske klubove

Prvo savjetovanje za sportske klubove

02.09.(subota) s početkom u 10h, u Zagrebu će se održati prvo besplatno savjetovanje za sportske klubove, uz to par klubova će dobiti mogućnost individualnog savjetovanja.
1. kolovoza 2017.
Savjetnik na telefonskim linijama za RIPUP

Savjetnik na telefonskim linijama za RIPUP

Ovim putem se želim zahvaliti RIPUP-u što sam i ove godine imala čast biti jedan od njihovih savjetnika na telefonskim linijama.
31. srpnja 2017.

Tumačenja naknade za prijevoz s posla i na posao, i loko vožnje

Većina smatra da je naknada za prijevoz s posla i na posao isto što i loko vožnja, ali zapravo radi se o dva potpuno različita pojma čija tumačenja donosimo u nastavku.
Hrvatski