Novosti

Novosti u području poslovanja udruga

10. travnja 2015.
Novčane kazne u neprofitnom sektoru

Novčane kazne u neprofitnom sektoru

Na svojim seminarima, uvijek govorim da udruge ne podliježu samo Zakonu o udrugama, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija već da ovisno s kojom djelatnošću se bave podliježu i drugim Zakonima. U članku ću navesti neke novčane kazne, kako bi što ozbiljnije shvatili vođenje udruga.
9. travnja 2015.
Profitan i neprofitan dio udruge

Profitan i neprofitan dio udruge

U zadnje vrijeme dosta se govori o gospodarskoj djelatnosti udruga. Što to točno znači? To znači, da ćete imati neprofitan dio udruge (donacije i članarine) I profitan dio (gospodarska djelatnost koju prijavite).
5. travnja 2015.
Kako pravilno podmiriti putne troškove

Kako pravilno podmiriti putne troškove

Na početku, objasnit ćemo razliku između putnog naloga i loko vožnje. Putni nalog se sastavlja kada u u jednom smjeru, od mjesta kretanja do odredišta imate minimum 30 km, a loko vožnja se odnosi na gradsku vožnju. I putni nalog, i loko vožnju ste dužni prijaviti Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca do 15. u mjesecu za prošli mjesec. To vrijedi i za neprofitne organizacije u dvojnom, i u jednostavnom knjigovodstvu.
3. travnja 2015.
Nekoliko važnosti za transparentno poslovanje sportskog kluba

Nekoliko važnosti za transparentno poslovanje sportskog kluba

U članku Vam želim obratiti pažnju na nekoliko bitnih stvari za poslovanje kluba.
2. travnja 2015.
Jednostavno knjigovodstvo nakon 01.01.2015. godine

Jednostavno knjigovodstvo nakon 01.01.2015. godine

01.01.2015. godine stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kojim je dosadašnja Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija prestala postojati. Novi Zakonom, povećan je broj vođenja poslovnih knjiga, određene su novčane kazne za njihovo pogrešno vođenje, te je doneseno da će i neprofitne organizacije u jednostavnom knjigovodstvu biti dužne sastavljati i predavati godišnji financijski izvještaj, koji će biti javno objavljen na stranici Registra neprofitnih organizacija.
1. travnja 2015.
Tko može donositi odluke na Skupštini

Tko može donositi odluke na Skupštini

U ovom kratkom tekstu vam donosimo popis funkcija u udrugama za donošenje odluka za zakonsko funkcioniranje organizacija civilnog društva a to su funkcije po odredbama statuta koje se imenuju prilikom osnivačke skupštine.
Hrvatski