Članarine kao jedan od izvora financiranja udruge

Članarine kao jedan od izvora financiranja udruge

Kao i tvrtke, obrti, tako i neprofitne organizacije mogu koristiti mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na taj način si smanjiti troškove poslovanja. Od značajnijih novosti, ove godine ukida se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te umjesto njega veći fokus je usmjeren na potporu zapošljavanjA za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo čiji detaljniji prikaz  donosimo u nastavku.

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/ PRIPRAVNIŠTVO (12.mjeseci)

  1. Da bi neprofitna organizacija mogla aplicirati za navedenu mjeru mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

-prijavljena gospodarska djelatnost,

-najmanje jedan zaposlen radnik unazad 6 mjeseci na puno radno vrijeme (broj osoba za koje se može tražiti potpora ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci).

  1. Koliko iznosi visina sufinanciranja?

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) sufinancira 50% iznosa bruto II plaće (ukupni trošak plaće zaposlenika), bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i 50% troška prijevoza i 75% za osobe s invaliditetom.

3.Koje osobe se mogu prijaviti za pripravništvo?

– nezaposlene osobe sa radnim stažom, ali bez radnog staža u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci i prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

nezaposlene osobe bez radnog staža koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

4.Koje osobe se ne mogu prijaviti za pripravništvo?

-osobe čije je zapošljavanje bilo sufinancirano u 2019. godini.

-osobe koje su korisnici mirovine i koje bi neprofitna organizacija zaposlila u nepunom radnom vremenu 820 sati tjedno).

  1. Koju dokumentaciju mora neprofitna organizacija imati ukoliko želi aplicirati za mjeru?

– potvrdu o stanju duga (Porezna uprava), ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza

– Godišnji financijski izvještaj

– Pravilnik o plaći za radno mjesto pripravnika,

– izjavu o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama,

– izjavu o broju zaposlenih,

– izjavu o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,

– obrazloženje/odlukau o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci .

  1. Koje su obveze neprofitne organizacije ukoliko dobije potporu za zapošljavanje?

– po obavijesti HZZ-a (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) o sufinanciranju u roku od 8 dana zsklopiti Ugovor o radu s pripravnikom,

– održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva na temelju kojeg je odobreno sufinanciranje,

– ukoliko dođe do smanjenja broja zaposlenih, u roku od 15 dana obavijestiti  HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) te nadoknaditi početno utvrđeni broj zaposlenih ili vratiti dio isplaćenih sredstava računajući od trenutka kada je nastupilo kršenje ugovorne obveze pa do isteka ugovorenog razdoblja u kojem je došlo do smanjenja broja zaposlenih,

-ukoliko dođe do prekida Ugovora s pripravnikom od strane neprofitne organizacije zbog viška radnika ili poslovno uvjetovanih razloga, neproftina organizacija je obavezna vratiti HZZ-u (Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)ukupno isplaćena sredstva uvećana za kamate,

– ukoliko dođe do raskida Ugovora s pripravnikom, u roku od 15 dana obavijestiti HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) i najkasnije u roku od 30 dana vratiti neiskorišteni dio isplaćenih sredstava ili potpisati sporazum o obročnoj otplati,

– neproftina organizacija je obavezna  uplaćivati doprinose za pripravnika u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, te obračunavati i isplaćivati plaću do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, ­

– neprofitna organizacija je dužna vratiti isplaćena sredstva uvećana za kamatu ukoliko se utvrdi da u razdoblju sufinanciranja nije isplaćivala plaće niti doprinose pripravniku ili ukoliko nije dostavila dokaze o pravdanju sufinanciranja, za ono razdoblje od kada je prestala isplaćivati plaće i uplaćivati doprinose.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr, 49/2020

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.