Kako pravilno podmiriti putne troškove

Kako pravilno podmiriti putne troškove

Dosta neprofitnih organizacija ima problem prilikom pronalaska dodatnih izvora financiranja za potrebe redovitog poslovanja. Samim izjednačavanjem s pravnim subjektima odnosno mogučnošću obavljanja gospodarske djelatnosti, neprofitne organizacije postaju obveznici poreza na dobit ili prelaskom 300.000,00 kuna ulaze u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) koji dugoročno može dovesti neprofitnu organizaciju u nepovoljnu situaciju odnosno stečaj ili bankrot.

Izlaz iz situacije pronalaze u ugovaranju kredita kod poslovnih banaka pod jednakim uvjetima kao što to čine i ostali pravni subjekti, a za nabavku dodatne dugotrajne imovine (npr.automobil,oprema) odlučuju se za leasing.

Najbliža definicija što je ustvari leasing opisuju međunarodni računovodstveni standardi kao sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.

Sami postupak dobivanja leasinga prikazat ćemo kroz primjer kupnje automobila koji donosimo u nastavku.

Neprofitna organizacija sklapa Ugovor o kupoprodaji automobila s auto kućom  te predaje zahtjev za leasingom kod odabrane leasing kuće. Nakon odobrenja zahtjeva, leasing kuća sklapa Ugovor s neprofitnom orrganizacijom te prebacuje sredstva auto kući za kupnju automobila čime postaje vlasnikom. Tokom trajanja leasinga, neprofitna organizacija se obvezuje plaćati mjesečnu ratu uvećanu za dogovorenu  kamatu.  Ovisno o kojoj vrsti leasinga je riječ, nakon isteka Ugovora neprofitna organizacija vraća automobil s mogučnošću otkupa, ali po cijeni koja predstavlja tržišnu cijenu tog sredstva u trenutku otkupa (operativni leasing) ili postaje 100% vlasnik (financijski leasing).

Postoje dvije vrste leasinga, operativni i financijski. Financijski leasing obično se odabire kada se automobil želi zadržati u vlasništvu i sličniji je podizanju kredita, dok je operativni leasing mnogo sličniji najmu (ograničenje broja prijeđenih kilometara) gdje nakon isteka Ugovora neprofitna organizacija vraća automobil.

Koje su prednosti odnosno mane leasinga ukoliko je neprofitna organizacija u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV)?

Operativni leasing

Kod operativnog leasinga, leasing kuća svaki mjesec ispostavlja račun za najamninu. Na računu su iskazani trošak najma i poreza na dodanu vrijednost (PDV) kojim se umanjenje obveza za plaćanje PDV-a prema državi.

Financijski leasing

Kod financijskog leasinga, leasing kuća po odobrenju zahtjeva ispostavlja račun na cijeli iznos vrijednosti npr.automobila, čime se odmah priznaje cjelokupan porez na dodanu vrijednost (PDV), kojim se umanjenje obveza za plaćanje PDV-a prema državi.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: Časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.