Edukativna radionica za predstavnike udruga o poslovanju neprofitnih organizacija

Kroz svakodnevnicu sve se više susrećemo s pojmom neprofitna organizacija, ali isto tako se susrećemo i s krivim tumačenjima spomenutog pojma odnosno da je neprofitna organizacija druga riječ za udrugu.

Sami pojam neprofitna organizacija predstavlja uređenje organizacije čiji primarni cilj nije ostvarivanje prihoda već pružanje usluga koje će zadovoljiti potrebe društva.

Najčešća vrsta neprofitne organizacije je udruga, a tu spadaju i zaklade, vjerske zajednice, savezi, kulturno-umjetnička društva i dr.

U nastavku ćemo kroz kratak prikaz objasniti tumačenje dvaju neprofitnih organizacija odnosno zaklada i udruga.

  1. Podliježu različitim Zakonima

Zaklada, kao i udruga je neprofitna organizacija koja ima pravnu osobnost i kao takva podliježe zakonskim propisima odnosno zaklade Zakonu o zakladama i fundacijama, a udruge Zakonu o udrugama.

  1. Vođeni su kod različitog Registra

Udruga se upisuje u Registar udruga, a zaklada u Registar zaklada.

Statut je pravni temelj udruge kojim se definiraju ciljevi, djelovanje, financiranje i ostali bitni elementi za njezino nesmetano djelovanje dok se kod zaklada donosi Akt o osnivanju zaklade.

  1. Slično a opet različito definiranje pojmova

Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14) definicija udruge glasi da je udruga u smislu ovog Zakona svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojnoobrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

S druge strane, prema Zakonu o zakladama i fundacijama koji datira iz 1995.godine,  zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (zakladnik), kao i grad, država, ali na temelju posebnog Zakona.

  1. Način financiranja

Kako bi udruga djelovala i ostvarivala svoje ciljeve potrebni su članovi koji obavljaju određenu aktivnost i novac za financiranje, dok su za vođenje zaklade potrebni ljudi koji će donositi odluke o davanju potpora i sudjelovati u provedbi programa i imovine.

Zaklada nije članska organizacija, ima korisnike, te može imati podupiratelje ili donatore dok udruga ima članove koji plaćaju ili ne plaćaju članarinu, te se može financirati putem donatora, sponzora ili pružanjem usluga odnosno prodajom vlastitih proizvoda.

  1. Osnovna razlika između udruge i zaklade

Kroz navedeni kratak prikaz ono što možemo primjetiti je da najvidljivija razlika između spomenutih neprofitnih organizacija se odnosi na to da zaklada ne može djelovati i funkcionirati bez imovine za razliku od udruge.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: Časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.