Savjetovanje za sportske klubove u Rijeci

Savjetovanje za sportske klubove u Rijeci

U sportu se često susrećemo s pojmom kategorizirani sportaš. U nastavku donosimo detaljniji prikaz što je kategorizacija, koji su uvjeti za njezino dobivanje i koje benefite sportaši mogu ostvariti.

Vrste kategorija

Prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša, koji je donio Hrvatski olimpijski odbor sportaše razvrstavamo u 6 (šest) kategorija koje donosimo u nastavku:
Sportaš Hrvatske I., II. i III. kategorija – vrhunski sportaši
Sportaš Hrvatske IV.kategorija – vrsni sportaši
Sportaš Hrvatske V. i VI. kategorija – daroviti sportaši

Iznimka

Sportaš I.kategorije koji je osvajač olimpijske medalje upisuje se kao sportaš I.kategorije – vrhunski sportaš hrvatske – osvajač olimpijske medalje

Uvjet za dobivanje kategorizacije

Kako bi sportaš dobio kategorizaciju mora imati sportski rezultat ili poredak koji sportaš pojedinačno ili kao član kluba ili nacionalne ekipe postigne na natjecanjima koje organizira ili koja su pod jurisdikcijom nacionalnog sportskog saveza, odnosno koja organizira ili su pod jurisdikcijom međunarodnog sportskog saveza.

Postupak dobivanja kategorizacije

1. Sportaš podnosi zahtjev za razvrstavanje u pojedinu kategoriju Hrvatskom olimpijskom odboru (za maloljetnog sportaša zahtjev potpisuje roditelj/staratelj) uz priloženu dokumentaciju o rezultatu koja je osnova za kategoriziranje.
2. Zahtjev mora biti ovjeren od strane sportskog kluba kojeg je član i pripadajućeg nacionalnog saveza.

Tko donosi rješenje o kategorizaciji

Prema Zakonu o sportu, Hrvatski olimpijski odbor kao nacionalna krovna organizacija svih hrvatskih sportskih udruženja i saveza te kao član Međunarodnog olimpijskog odbora ima obvezu utvrđivanja i donošenja rješenja o kategorizaciji sportaša koja se primjenjuje u sportovima čiji su nacionalni sportski savezi udruženii u Hrvatski olimpijski odbor.

Od kojeg datuma vrijedi dobivena kategorizacija

Razvrstavanje u određenu kategoriju kreće s prvim danom sljedećeg mjeseca nakon što je sportaš ostvario rezultat na temelju kojeg je stekao prava na kategorizaciju.

Prava kategoriziranog sportaša:

– Pravo na isplatu sportske stipendije (isplaćuju sportski klubovi, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih te županijske i gradske zajednice),
– Može upisati, pohađati i završiti osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje prema posebnim uvjetima,
– Pravo na subvenciju školarine za studij na visokom učilištu ako je osvojio medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih,
– Dodjela nagrada za sportska ostvarenje, državne nagrade,

Obveza kategoriziranih sportaša

Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar kategoriziranih sportaša koji ustrojava i vodi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

Propisi

Više o kategoriziranim sportašima navedeno je u Pravilniku o kategoriziranim sportašima te u Zakonu o sportu.

Autor: ivana Ožegović

Izvor: Časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.