Kako i tko koristi putni nalog

Putni nalog se ispunjava kada osoba osobnim ili službenim vozilom prijeđe (od mjesta polaska do mjesta dolaska) više od 30km u jednom smjeru.

Sva putovanja do 30km u jednom smjeru, smatraju se gradskom vožnjom odnosno loko vožnjom, koju koriste SAMO zaposlenici neprofitne organizacije. Maksimalno trajanje puta je do 30 dana, a svaki povratak u mjesto rada ili boravište prekida putovanje.

Napomena: Račun za gorivo mora biti priložen uz putni nalog ili loko vožnju, odnosno ne smije biti prikazan sam.

Kako?

Putni nalog sastoji se od dva dijela:

1. Putnog naloga

Putni nalog ispunjava se prije putovanja od strane odgovorne osobe, koja putnika šalje na putovanje, a sadrži sljedeće podatke:

a) osobne podatke putnika (ime i prezime,oib,radno mjesto) b) datum i odredište putovanja c) svrha putovanja (poslovni sastanak, pripreme za natjecanje i dr.) d) vrijeme trajanja puta (tri dana) e) način putovanja (osobni automobil,autobus i dr.) f) Iznos predujma (putnik od odogovorne osobe može dobiti predujam, koji će koristiti za podmirenje troškova na putovanju. Nakon povratka s putovanja, ostatak novaca zajedno s računima putnik prilaže u obračunu putnog naloga) g) podaci neprofitne organizacije

2. Obračun putnog naloga

Obračun putnog naloga sastavlja po povratku putnika s putovanja, a sadrži sljedeće podatke:

a) datum obračuna putnog naloga

b) datum i odredište putovanja

c) način putovanja (osobni automobil,autobus i dr.)

d) osobne podatke putnika (ime i prezime,oib,radno mjesto)

e) vrijeme početka i završetka putovanja (sati i minute, datum polaska i dolaska) na temelju kojih se obračunavaju dnevnice

Putnik ima pravo na dnevnice u zemlji do 170,00kn dnevno neoporezivo, ako putovanje traje više od 12h dnevno, odnosno za putovanja koja traju više od 8h, a manje od 12h do 85,00kn. Neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti po jednu dnevnicu za putovanje u inozemstvo za svaka 24h provedena na putovanju u inozemstvu, a za ostatak vremena od 8h do 12h provedenih na putovanju u inozemstvu pola dnevnice i to prema iznosima propisanim za pojedine države. Dnevnica služi za pokriće izdataka prehrane,pića i prijevoza u mjestu u koje je putnik upućen na putovanje. Ako je tokom putovanja osiguran jedan obrok (npr. ručak ili večeru) za taj dan je umanjena dnevnica za 30%., ako su osigurana dva obroka dnevnica je umanjena za 60%. Ako je tokom putovanja osigurana prehrana u inozemstvu, tada se dnevnica isplaćuje umanjena za 80%.

f) odredište putovanja

g) vrsta vozila (automobil), tip vozila (marka vozila), registracija vozila i) kilometraža na početku i završetku putovanja (neoporezivo 2kn/km) Uz obračun putnog naloga prilažu se računi od smještaja, reprezentacije, cestarina, goriva i dr., te se unose podaci u obračun putnog naloga. j) iznos predujma (ako je udruga dala predujam prije polaska na putovanje)

h) nakon unosa svih podataka, obračunava se ako je neprofitna organizacija dužna putniku isplatiti sredstva ili je putnik dužan napraviti povrat sredstava neprofitnoj organizaciji (u slučaju ako je primio predujam prije polaska na putovanje)

3. Izvještaj s putovanja

Putnik podnosi izvještaj s putovanja u kojem navodi ishod putovanja u nekoliko rečenica.

Tko?

Podmirenje putnih troškova mogu koristiti zaposlenici, članovi i vanjski suradnici neprofitne organizacije.

Napomena: Ako vanjski suradnik u neprofitnoj organizaciji prima naknadu na temelju Ugovora o djelu, putni troškovi podliježu obračunu doprinosa i poreza.

Iznimka kod predaje JOPPD obrasca:

Sportski klubovi nisu dužni predavati JOPPD obrasce nadležnoj poreznoj upravi za putne troškove u slučaju odlaska na pripreme i natjecanja.

Autor: Ivana Ožegović

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.