Udruge okružene zakonima

Računski plan neprofitnih organizacija nije detaljno razrađen za razliku od računskog plana za poduzetnike što često dovodi do problema prikazivanja određenih rashoda odnosno prihoda na kontima.

Za primjer ćemo uzeti neprofitnu organizaciju koja sudjeluje u sufinanciranju projekta u iznosu od 200.000,00 kuna čiji je nositelj jedinica lokalne samouprave. U trenutku prijenosa sredstava s računa neprofitne organizacije na račun jedinice lokalne samouprave, konto troška za sufinanciranje ne postoji, te se takva vrsta troška iskazuje kao tekuća donacija odnosno na kontu 4511.

U slučaju kada je neprofitna organizacija nositelj projekta koji se financira iz programa Europske unije te joj je uplaćen iznos od 500.000,00 kuna, prijenos sredstava ostalim partnerima u projektu u iznosima od 100.000,00 kuna također se evidentira na kontu 451 (tekuće donacije) odnosno 452 (kapitalne donacije).

Da li se kod navedenih primjera sastavlja Ugovor o donaciji? Ne, jer se ne radi o donaciji već sufinanciranju i prijenosu sredstava.
Kod donacija u naravi (hrana,odjeća i ostalo) koje neprofitna organizacija može davati krajnjim korisnicima, potrebno je sastaviti Ugovor o donaciji kao i Potvrdu o primiku donacije.
Ukoliko se donacije daju u obliku usluga koje bez naknade obavi neprofitna organizacija u tom slučaju se izdaje račun na kojem je naznačeno da je obračunata usluga gratis i evidentira se potraživanje i prihod od obavljene usluge uz istovremeno evidentiranje troška donacije.

Što su to kapitalne donacije?
Ukoliko neprofitna organizacija odluči donirati 50.000,00 kuna drugoj neprofitnoj organizaciji za pomoć u obnovi njihovog poslovnog prostora, tada se radi o kapitalnoj donaciji.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

 

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.