Udruga.hr logo

Udruga.hr logo

Kako bi sportski klub (neprofitna organizacija) „zadržao“ svoje kvalitetne sportaše (osobe koje se pripremaju i sudjeluju u sportskim natjecanjima), odlučuje se na ulaganja u sportaše kroz financijska ili materijalna sredstva. Ukoliko se maloljetno dijete želi učlaniti u sportski klub, potrebna je pisana suglasnost roditelja ili skrbnika. Što se događa ukoliko maloljetnik želi sklopiti sportski ugovor (ugovor o igranju, menadžerski ugovor, sponzorski ugovor, ugovor o ulaganju itd.)? Kod sklapanja ugovora između maloljetnika i pravne ili fizičke osobe ugovor će potpisati roditelji u ime maloljetnika, ali prije toga dužni su zatražiti odobrenje centra za socijalnu skrb, te će te odredbe vrijediti najdulje do punoljetnosti djeteta odnosno do njegove 18. godine života. Ugovor će biti napisan u obliku javnobilježničkog akta te će prilikom njegovog potpisivanja javni bilježnik objasniti stranama o odredbama spomenutog ugovora. U praksi, umjesto da se štite interesi maloljetnika, sportski klubovi s njima ugovaraju odredbe koje nisu od interesa za maloljetnike odnosno potpisuju se ugovori koji vrijede i nakon punoljetnosti (ništetna odredba), ugovori koji predviđaju ubiranje postotka zarade sportaša do kraja njegove profesionalne karijere Ili  ugovori s mogućnosti jednostranog produljenja ugovora.

Najveći problem u Hrvatskom zakonodavstvu su brojne nelogičnosti. Kao primjer uzeti ćemo 4.stavak Pravilnika o statusu igrača Hrvatskog nogometnog saveza gdje dolazi do spornih odredba glede njihove kompatibilnosti  s Obiteljskim zakonom i Zakonom o obveznim odnosima. Spomenutim zakonima, ugovor o profesionalnom igranju može u ime maloljetnika potpisati samo njegov zakonski zastupnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb, a ne maloljetnik samostalno, kako je navedeno  u Pravilniku.

Postoje i drugi načini kako sportski klubovi pokušavaju zadržati svoje sportaše, a gdje nije bitna njihova životna dob. Radi se o dodjeljivanju sportskih i školskih stipendija te naknadi za amatere. Osnovna razlika je u tome što za dodjelu sportske stipendije se radi o sportašima koji su ispunili normu za nastup na Olimpijskim igrama, zatim kategorizirani sportaši prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša dok prilikom školske stipendije, kao prilog, sportaš mora priložiti potvrdu o redovnom školovanju.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.